کودک درونگرا و نحوه‌ رفتار با او (قسمت دوم)

شاید یک کودک تنها در پارک ببینید و فکر کنید وقتش است که برای کودک درونگرایتان دوست پیدا کنید! کودک تنها را صدا می کنید و شروع به معرفی دخترتان می کنید. فکر می کنید این کار درستی است؟

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V5.7.4.0