تاب آوری فرزندان طلاق (قسمت دوم)

پرورش فرزند به بزرگسالی سالم و موفق به معنی حذف سختی ها و مشکلات از زندگی اش نیست. ممکن است وسوسه شوید تا آنچه را که باعث خطای فرزندتان می شود، حذف کنید اما این لطف شما در دراز مدت نه تنها دوام نخواهد آورد بلکه باعث آسیب به فرزندتان می گردد

 تاب آوری چگونه بر رفتار تأثیر می گذارد؟

کودکان، سطوح مختلفی از تاب آوری و روش های مختلفی در بهبود استرس دارند. زمانی که شرایط غیر قابل تحمل و خارج از توان آن هاست، راه های متفاوتی در بروز احساساتشان دارند. ممکن است احساسی، منزوی، ستیزه جو، پرخاشگر یا رنجیده شوند. حتی شجاع ترین جنگجو هم ممکن است روزهایی را تجربه کند که زندگی برایش سخت باشد و با چالش هایی دست و پنجه نرم کند اما تاب آوری پایین، باعث رفتار واکنشی او می شود. فشار بسیار زیادی که طلاق به خانواده تحمیل می کند منجر به افزایش سطوح استرس در هر شخصی می شود. ما می توانیم به فرزندمان کمک کنیم تا با استرس و اضطراب مقابله کند، عادات سالم را افزایش دهد و به سمت زندگی عادی جدیدی حرکت کند.


توانمندسازی فرزندان با ایجاد تاب آوری درونی:

 پرورش فرزند به بزرگسالی سالم و موفق به معنی حذف سختی ها و مشکلات از زندگی اش نیست. ممکن است وسوسه شوید تا آنچه را که باعث خطای فرزندتان می شود، حذف کنید اما این لطف شما در دراز مدت نه تنها دوام نخواهد آورد بلکه باعث آسیب به فرزندتان می گردد.


به این فکر کنید که وقتی خودتان با مشکلی مواجه می شوید و آن را حل می کنید، چقدر برایتان رضایت بخش است. ما باید این فرصت را نیز به فرزندمان دهیم و اجازه بدهیم تا طعم این پیروزی ارزشمند را بچشد. میزان مناسبی استرس به کودک کمک می کند تا مهارت هایی را کسب کند تا احساس موفقیت، یادگیری و شکوفایی کند.


توانمندسازی کودک در جهت یک زندگی سالم به وسیله پرورش ذهنی سرسخت و بهبود استراتژی های شان در مقابله با مشکلات و سختی ها انجام می شود. تاب آوری می تواند با نشان دادن قدردانی برای چیزهای خوب در زندگی مان، تقویت شود.


عامل اصلی غلبه بر مشکلات و سختی ها در کودک، حضور قابل اعتماد و مطمئن یک والد یا بزرگسال حمایت گر است. کودک در بطن یک رابطه مملو از عشق و محبت با والد، فرصت مناسبی می یابد تا مهارت های سازگاری جهت آمادگی برای آینده را کسب کند.


یک بزرگسال مسئول و دلسوز، به کودک توجه می کند و به او حقایقی را به هنگام شرایط سخت یاد می دهد. این حضور دلسوزانه و محبت آمیز، رشد مغز و جسم کودک را تضمین می کند و از سیستم ایمنی در مقابل آسیب استرس های بلند مدت، محافظت می کند.


حضور بزرگسالی قابل اعتماد به زندگی فرزندتان به طور عمدی، خانواده، معلم، مربی و هر شخصی که قابل اعتماد باشد، در طول فرآیند طلاق و بعد از آن، می تواند تأثیر مثبت ماندگاری بر کودک داشته باشد.


در شرایطی که زندگی کودک در خانه در حال تغییر است و همه چیز نامعلوم و غیر قابل اعتماد به نظر می رسد، عشق بی قید و شرط، نیرویی قدرتمند و پایدار است که می تواند به کودک در این شرایط کمک کند.


 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0